Πάνω από όλα ο άνθρωπος. 
Μένουμε στο σπίτι, δουλεύουμε από το σπίτι.

Για εμάς το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο είναι οι άνθρωποι μας.
Στην προσπάθεια μας να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας και λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη μας στο κοινωνικό σύνολο, δουλεύουμε από το σπίτι, αφού εξασφαλίσαμε με την βοήθεια της τεχνολογίας ότι θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αδιάλειπτα.

 

Όλα τα τμήματα της εταιρείας συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά και είναι στην διάθεση σας.

 

 

Είμαστε πάντα διαθέσιμοι να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου ή και με τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικών διασκέψεων.

 

 

Συνεχίζουμε την τεχνική υποστήριξη με την χρήση εργαλείων απομακρυσμένης πρόσβασης. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε και την δική σας συνεργασία και κατανόηση.

 

 

Εργασίες που απαιτούν φυσική παρουσία, συνεχίζουν να γίνονται αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

 

Σύμμαχοι στην κοινή μας προσπάθεια είναι η τεχνολογία, η κατανόηση και η αλληλεγγύη.

LinkedIn