Πρόσφατα η Microsoft έδωσε προς χρήση νέα patches για πολλαπλά on-premises Microsoft Exchange Server zero-day vulnerabilities, τα οποία αφορούν σε on-premises Exchange Servers 2010, 2013, 2016, και 2019.  Ο Exchange Online δεν επηρεάζεται. Πιο...
Τις τελευταίες ημέρες, λόγω των συνθηκών, όλο και περισσότεροι χρήστες εργάζονται από το σπίτι χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη πρόσβαση σε διάφορα συστήματα. Για το λόγο αυτό έχουν παρατηρηθεί προβλήματα availability και performance κάποιων υπηρεσιών,...
Η Microsoft έχει ανακοινώσει την λήξη υποστήριξης μια σειράς προϊόντων μέχρι το τέλος του 2020, όπως θα δείτε στον πίνακα που βρίσκεται παρακάτω. Η λήξη της υποστήριξης από την...
LinkedIn