Συνέντευξη στο IT Security Professional

Ο κος Χρήστος Αντωνόπουλος, Διευθυντής Τεχνολογίας της SysteCom, αναλύει στο IT Security Professional πως η Bitsight μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να αξιολογήσουν με αντικειμενικά και μετρήσιμα αποτελέσματα την απόδοση …

Forcepoint DLP

A Single Policy to Protect Your Data, Wherever It Is Call us at 211 1809000 to find out more https://goo.gl/tpUaVE