Συνέντευξη στο IT Security Professional

Ο κος Χρήστος Αντωνόπουλος, Διευθυντής Τεχνολογίας της SysteCom, αναλύει στο IT Security Professional πως η Bitsight μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να αξιολογήσουν με αντικειμενικά και μετρήσιμα αποτελέσματα την απόδοση …